Övergrepp mot barn ska bekämpas med forskning

UTBILDNING. Regeringen vill ha ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen hänvisar till flera utredningar som har kommit fram till att det behövs mer kunskap på området.

I utredningarna har man konstaterat att våld och andra övergrepp mot barn är en fråga som berör flera politikområden och kräver kunskaper över flera discipliner.

Socialstyrelsen ska nu göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige och föreslå för regeringen vilket lärosäte som ska bli ett nationellt centrum.

Login