Öppet brev till politikerna: Detta är er utmaning

DEBATT. I dag är det Skolans dag och nu utmanar vi politiker till att skapa förutsättningar för skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, i ett öppet brev.

Av: Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas riksförbund
 
I dag på Skolans dag sänder vi i Lärarnas Riksförbund en uppmaning till alla politiker. Ni spelar en viktig roll för svensk skola. Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspunkten när vi arbetar för bättre förutsättningar i skolan. I det arbetet spelar du som politisk beslutsfattare en helt avgörande roll.

Måste prägla hela skolgången

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum. Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande. Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer – och lärarutbildningen.

Likvärdighet i hela landet

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Vi har inte råd med låga löner i skolan

Lönerna i skolan måste höjas. I dag väljer alltför många bort läraryrket på grund av den dåliga löneutvecklingen, och huvudmän har svårt att tillsätta lediga tjänster inom studie- och yrkesvägledningen. En sådan utveckling har Sverige helt enkelt inte råd med.

Uppgifter att göra:

  • Det måste löna sig att utbilda sig till lärare och studie- och yrkesvägledare.
    Ett villkor för attraktiva yrken är att livslönen är positiv. Lärare har inte råd med en fortsatt negativ livslön.
  • Ge lärare höga ingångslöner för att signalera att läraryrket är ett attraktivt yrke.
  • Visa att erfarenhet och ökad kompetens lönar sig. Efter 15 år i yrket ska lärare ha en lön på minst 45 000 kr.
  • Under en yrkeskarriär som lärare måste lönen minst fördubblas.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi dig
att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.

Forrige artikel "Kompromissa aldrig med elevers lärande" Næste artikel Lärarförbundet: Det behöver inte ta 40 år att lösa krisen Lärarförbundet: Det behöver inte ta 40 år att lösa krisen