Ökning i andel gymnasieelever som tar examen

KORTNYTT. Större andel av gymnasieeleverna tar examen jämfört med för tre år sedan, det visar rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017, från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Rapporten visar att bland elever på nationella program som tagit examen inom tre år har andelen ökat från 67 till 71 procent på yrkesprogram och från 74 till 76 procent på högskoleförberedande program. 

I rapporten framgår även att majoriteten av gymnasieeleverna har en positiv syn på skolan samt att 65 procent håller med om påståendet ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer”.

Temat för årets rapport är inkluderande lärmiljöer – hur skolan bättre kan möta elevers olikheter och behov. 

Login