Ökad press för kraftfull expansion av yrkeshögskolan

FRAMTIDSPLANER. Politiker och näringsliv budar över varandra om hur kraftfull expansionen av yrkeshögskolan ska vara. Pengar för expansionen kan tas från den akademiska utbildningen, resonerar både Svenskt Näringsliv och Liberalerna. 

Svenskt Näringsliv har varit drivande i samhällsdebatten kring kompetensförsörjning. De pekar på kompetensbrist och svårigheter att rekrytera som den största utmaningen för svenska företagare. Nu har de släppt en rapport där de föreslår hur yrkeshögskolan ska utvecklas för att svara mot näringslivets behov. 

Främst vill Svenskt Näringsliv att antalet platser ska utökas. Från 30 000 platser till 60 000 platser.  Regeringens expansionsplaner som sattes igång 2017, har en målsättning att öka med 14 000 platser till 2022.  

Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) generaldirektör, Thomas Persson, ser dock problem med en sådan stor expansion. Främst om det finns så många studenter som vill läsa utbildningarna. När det gäller utbildningarna inom bygg och teknik, så kan det bli ännu svårare att fylla platserna. Anledningen är att det är för få som har behörighet i naturvetenskapliga ämnen. 

Login