Ökad klarhet om politiska partier i skolan

UTBILDNING. Det ska bli tydligt vad som gäller för skolar när de tar emot politiska partier. Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram riktlinjer.

Nationaldemokraterna besökte nyligen en gymnasieskola i Stockholm där det hela slutade med slagsmål. Även andra incidenter när Sverigedemokrater besökt skolor har aktualiserat frågan.

Regeringen menar att objektivitetsprincipen bör gälla för skolor. Principen innebär att de myndigheter som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter sk beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Utredaren ska överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder. En sådan grund skulle kunna vara att partierna ska vara representerade i riksdagen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Login