Offentlighetsprincip ska gälla privata dagis

INSYN. Regeringen har tillsatt en utredning om att privata skolföretag, även de vid sidan om grundskola och gymnasium, ska lyda under offentlighetsprincipen.

Inte om, utan när. Så löd budskapet från förra utbildningsminister Jan Björklund (FP) när regeringen lät tillsätta utredningen om att låta offentlighetsprincipen omfatta även fristående skolor. Utredaren Marianne Eliason ska presentera sina förslag senast den 1 oktober.

Allt tyder på att den rödgröna regeringen tänker sätta Jan Björklunds planer i verket. Vid förra veckans sammanträde beslutade regeringen nämligen att tillsätta motsvarande utredning för den offentligt finansierade privata vården. Men förutom den privata vården gäller det nya uppdraget också för privata förskolor, fritidshem, vuxenutbildning och annan utbildning som drivs med offentliga pengar. Tanken är att offentlighetsprincipen ska tillämpas på både huvudmanna- och enhetsnivå. Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2016.

Det är precis samma formuleringar som i Eliassons utredning. Men att hennes uppdrag då gäller för fristående skolor inom förskoleklass, grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Login