OECD uppmanar Sverige att göra nederländskt skolval

KVALITETSMÄSSAN. Sverige sticker ut genom att fler elever med invandrarbakgrund halkar efter i skolan. Nu uppmanar OECD att man tar efter Nederländerna modell för skolval.

Foto: Altinget
Josefin Lingström

Lucie Cerna, analytiker vid OECD i Paris, presenterar på Kvalitetsmässan i Göteborg en rapport om Sveriges skolsystem och hur elever med invandrarbakgrund klarar sig i svenska skolan. Hon pekar på invandringen åren 2014-2115 som en faktor som gör att det blir svårare att jämföra Sverige med andra länder. 

– 2015 hade en tredjedel av eleverna i Sverige invandrarbakgrund. 60 procent av första generationens invandrare underpresterar i skolan i dag, säger hon.