Nytt statsbidrag till lärcentrum

KOMVUX. För att studerande ska få bättre stöd i sitt lärande har regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag för lärcentrum.

Regeringens syfte är att stimulera utvecklingen av lärcentrum i kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande.

Lärcentrum är en öppen lärmiljö inom kommunal vuxenutbildning, där de studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan personal. Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också en mötesplats för de studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska språket.

Satsningen är enligt förslaget i 2018 års budgetproposition 50 miljoner kronor för nästa år och därefter 70 miljoner kronor årligen.

Login