Nytt åtgärdspaket ska trygga tolkförsörjningen

KORTNYTT. Regeringen presenterar ett åtgärdspaket mot tolkbristen med syfte att bland annat effektivisera tolkanvändningen.

Med syfte att åtgärda den fortsatt stora efterfrågan på tolktjänster har regeringen tagit fram ett tolkpaket, det meddelas i ett pressmeddelande på regeringens hemsida. 

- Väl fungerande tolkning är viktigt för att korta de nyanländas väg till etablering. Det handlar om att säkerställa att kontakten med svenska myndigheter fungerar smidigt och rättssäkert, men även om att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara effektivt, kommenterar Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister i pressmeddelandet.

Tolkpaketet ska på kort sikt effektivisera tolkanvändningen genom att utöka utbildningsplatserna. På längre sikt ska man bland annat kartlägga kvalifikationer hos dagens tolkar, se över och föreslå tydliga utbildningsvägar, analysera behovet av tillsyn och lämna förslag på hur en sådan eventuell tillsyn kan utformas.

Login