Nya lagar som träder ikraft vid årsskiftet

ÄNDRINGAR. Från den 1 januari gäller ett par nya lagar och förordningar inom utbildning. Exempelvis de nya kraven på lärarutbildningen.

Här är alla ändringar under utbildningsdepartementet som träder ikraft 1 januari 2021.

Förändringarna innebär att en person inte får delta i mer än ett högskoleprov per kalenderhalvår, även om flera högskoleprov anordnas under det halvåret. Om det finns smittskyddsskäl, kan provet begränsas ytterligare. Då kan det bara skrivas av personer som fyller 19 år det året eller om personen går vårterminen i årskurs 3.

Universitets- och högskolerådet (UHR) får även besluta om ett visst högsta antal som får skriva ett högskoleprov.

Login