Nya lagar om utbildning

DEMOKRATI. Nya regler för internationella skolor och kartläggning av kunskaper hos nyanlända, är två av de lagändringar som sker inom utbildning den första januari nästa år.

Det blir inga omfattande lagändringar inom skol- och universitetsvärlden nästa år. Under året har det tagits fem riksdagsbeslut om leder till nya eller ändrade lagar. Altinget listar alla. 

Det blir enklare för dem som har gamla studielån och bor utomlands att ansöka om nedsättning av den årliga återbetalningen.
Utbildningsutskottet 2015/16:2

Reglerna för internationella skolor ändras. Kommuner kan vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå.
Utbildningsutskottet 2015/16:5 

Login