Ny satsning inom läsa, skriva, räkna-garantin

UPPDRAG. Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten är man övertygad om att läsa, skriva, räkna-garantin gör det svårare för skolor att lägga över läs- och skrivproblem på eleven. Nu görs en ny satsning för att hjälpa lärarna.

En garanti för tidiga stödinsatser, även kallad läsa, skriva, räkna-garantin, infördes från höstterminen 2019. Den omfattar förskoleklass upp till årskurs tre.

Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett studiepaket som en satsning på att stötta lärarnas arbete med garantin. Lämpligt nog under pandemin, är det ett digitalt material som lärare kan ta del av själva. De behöver inte gå en kurs.

– Studiepaketets syfte är att när man som lärare får indikationer på att elever inte kommer nå målen, vad man kan göra då? Det handlar om elever som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, säger Aya Stehager, projektledare vid SPSM, till Altinget och tillägger:

Login