Ny nationell digital strategi för skolan

PEDAGOGIK. Skolverket föreslår en digitaliseringsstrategi för skolan som ska syfta till att alla elever och all personal ska utveckla en digital kompetens.

Skolverket hoppas på att digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Förslaget lämnas nu till regeringen.

Skolverket anger att det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.

Skolverket vill se kompetensutveckling bland lärare och en likvärdig tillgång till digitala verktyg. Verket vill också se insatser för att digitala verktyg i undervisning och administration.

Login