Ny myndighet under utbildningsdepartementet

FORSKNINGSFUSK. Regeringen inrättar en ny nämndmyndighet. Nämnden ska pröva frågor om oredlighet i forskning. 

Nästa år träder nya regler om god forskningssed i kraft. Reglerna ska förtydliga hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras. I samband med det inrättas Nämnden för prövning av oredlighet, en ny statlig nämndmyndighet. Nämndens syfte är att genomföra en oberoende utredning vid misstanke om fusk. 

– Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och från årsskiftet får vi ett nytt system för att motverka forskningsfusk, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande. 

Etikprövningsmyndigheten blir värdmyndighet för den nya myndigheten. Det innebär att de administrativa delarna sköts av Etikprövningsmyndigheten. Nämnden för prövning av oredlighet inrättas vid årsskiftet. 

Login