Ny lag ska skydda individen i forskningen

FORSKNING. En ny lag ska skydda individens personliga uppgifter i forskningsdatabaser, föreslår en utredning.

Nu har utredningen om forskningsdatabaser lämnats över till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). Professor Cecilia Magnusson Sjöberg har varit särskild utredare och har föreslagit en långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Dessa är en samling av personuppgifter som används nationellt till flera olika forskningsprojekt.

Utredningen föreslår att detta ska regleras i en ny lag som heter lagen om forskningsdatabaser. Denna ska reglera vilka som får ansvara för forskningsdatabaser och vilka skyddsåtgärder de måste följa för att skydda den enskilda individens uppgifter.

De som kan vara ansvariga för forskningsdatabaser är bland andra högskolor, universitet, privata lärosäten som omfattas av offentlighetsprincipen samt myndigheter som har forskning i sitt uppdrag.

Login