Nu fördelas miljonsatsningen till lärosätena

BIDRAG. Nu fördelas miljontals kronor till lärosätena som ska användas till att förbättra den psykiska hälsan hos studenter. Se hur mycket varje lärosäte får i tabellen nedan.

Psykisk ohälsa har sedan tidigare påvisats bland studenterna på högskolor och universitet. Under pandemin sker stor del av undervisningen på distans och studenter har mindre sociala kontakter. Därtill är arbetsmarknaden nu osäker. 

Detta gör att regeringen bedömer att den psykiska ohälsan bland studenter kommer att öka.

Lärosätena är ansvariga för att studenterna har tillgång till hälsovård. Främst förebyggande hälsovård som främjar studenternas fysiska och psykiska hälsa.

Login