Nio av tio vill begränsa friskolans vinster

MÄTNING. Nio av tio svenskar instämmer helt eller delvis i påståendet att vinster från friskolor ska återinvesteras i verksamheten, enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund. Begränsa bristande kvalitet i stället för vinster kontrar Liberalernas partiledare Jan Björklund.

– Det här kommer att bli en brännande fråga, säger ordförande i Lärarnas Riksförbund Bo Jansson till Altinget.

Exquiro Market research har på uppdrag av Lärarnas Riksförbund genomfört en enkätundersökning bland Sveriges befolkning mellan 18 och 74 år.

På påståendet: ”Allt överskott som genereras i en friskola ska återinvesteras i skolverksamheten” instämmer 71 procent helt och ytterligare 19 procent instämmer delvis.

Login