Nationellt råd för att lindra personalbristen

PERSONAL. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet föreslår att det ska inrättas en nationellt råd för samverkan om vårdens kompetensförsörjning. Ett förslag som myndigheterna har utrett tillsammans i tre år, men som sammanfaller väl med januariavtalet.

Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet fick i uppdrag för tre år sedan av regeringen att ta fram förslag på hur kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården kan bli effektivare. Nu föreslår de båda myndigheterna att samordningen på nationell och regional nivå ska förstärkas genom ett nationell råd med representanter från regioner, kommuner, universitet och högskolor.

– I dag saknas en nationell arena för samverkan mellan vårdens huvudmän och lärosätena om kompetensförsörjningen, säger Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslerämbetet, i ett pressmeddelande.

Dessutom vill de båda myndigheterna se sex sjukvårdsregionala råd som regioner och lärosäten gemensamt ansvarar för i samarbete med kommunerna. De sjukvårdsregionala rådens uppdrag ska främst vara att föra dialog om huvudmännens kompetensbehov samt samordna arbetet med verksamhetsförlagd utbildning.

Login