Nationell strategi ska analyseras

UNGDOMSPOLITIK. Har regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar haft någon effekt? Nu ska Statskontoret utvärdera genomförandet och se om det behövs fler åtgärder.

Det var under sitt första maj tal förra året som statsminister Stefan Löfven meddelade att regeringen tillsätter en utredare för unga som varken arbetar eller studerar, uppdraget gick senare till Inger Ashing som ska slutredovisa sitt uppdrag i februari 2018. Samtidigt presenterades en nationell strategi som en del av regeringens ungdomspolitik för att aktivera den grupp ungdomar som varken går i skolan eller har ett jobb. Andelen har minskat de senaste åren men kan komma att bli högre i och med ökad invandring och därmed fler som börjar i svensk skola under grundskolans senare år eller gymnasieskolan.

Nu ska Statskontoret i sin genomlysning av strategin lägga särskild vikt vid de åtgärder som riktas direkt mot målgruppen, de som är mellan 15-25 år och som varken går i skolan eller arbetar. I utredningen ska Statskontoret också se över vilka nationella och regionala effekter strategin haft och hur olika kategorier av unga nåtts, som till exempel unga med psykisk ohälsa, unga med funktionsnedsättning och unga nyanlända. 

Login