Nära full pott för regeringens skollöften

LÖFTEN. Efter två riksdagsår är alla av regeringens skollöften infriade eller på väg att infrias. Med ett undantag: Vinstförbud i friskolor. Det visar Altingets genomgång. 

Snart stänger riksdagen för sommaren och det har då gått två riksdagsår och regeringen är halvvägs in i mandatperioden. Statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring i oktober 2014 var en kompromiss av många av de vallöften som Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade i valrörelsen. I halvlek är 15 av 16 skollöften infriade eller på gång att infrias.   

1. ”Fler anställs i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet.”

UPPFYLLT. Åtgärder för detta har varit med i regeringens budgetar. Skolverket betalar ut pengar till kommuner och friskolor för ändamålet. Utbildningsminister Gustav Fridolin sade i gårdagens partiledardebatt att 13000 fler jobbar i skolan nu än under alliansregeringens tid.   

2. ”En läsa-skriva-räknagaranti tas fram så att insatser kan sättas in snabbt.”

PÅ GÅNG. Medel för "tidiga insatser" fanns med i höstbudgeten. Regeringen har tillsatt en utredning om en läsa-skriva-räknagaranti. Den ska vara klar den 30 september i år.

3. ”Barngrupperna i förskolan ska bli mindre och fritids stärkas.”

PÅ GÅNG. Mer pengar för detta har avsatts och Skolverket har även ändrat riktlinjerna för gruppernas storlek i förskolan. För tidigt att avgöra  om det har gett effekt. Enligt Skolverket har de genomsnittliga barngruppernas storlek minskat marginellt mellan 2014 och 2015, från 16,9 till 16,7 barn.  

4. ”En nationell samling för läraryrket genomförs.”                

UPPFYLLT. Lärarlönelyftet rullar på. Pengar finns avsatta. Regeringen har i en promemoria också utformat riktlinjerna för vilka som har rätt till lönelyftet och vilka kriterierna är. Skolverket har tagit fram fördelningsnycklar för hur mycket pengar varje kommun eller friskola har rätt till

5. ”Lärarnas kompetens ska höjas, deras administrativa börda ska minska och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.”

PÅ GÅNG. En utredning om rektorernas arbetssituation kom förra året med  förslag för att stärka rektorernas roll. Inom betygsuppgörelsen var en del att några av de nationella proven ska digitaliseras. En utredning om detta blev klar i våras. Den föreslår central rättning och därmed mindre administration. Skolverket har tagit fram nationella skolutvecklingsprogram med bland annat syftet att minska lärarnas administrativa börda. 

6. ”Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna.”

PÅ GÅNG. Skolverket har i tagit  fram en ny fördelningsnyckel för statsbidrag. Tanken är att problemskolor ska få mer pengar. Regeringen har också ökat stöden till skolor i utanförskapsområden.

7. ”Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas.”

UPPFYLLT. Avskaffades den 1 augusti 2015.

8. ”Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga.”

PÅ GÅNG. Regeringen har ökat statsbidragen till skolor för att anordna läxhjälp. Men bidragen fördelas snett och långt ifrån alla elever, förutom de i Engelska skolan, får läxhjälp. 

7. ”Ett nytt kunskapslyft genomförs under mandatperioden.”

UPPFYLLT. Det är en stor satsning på nya utbildningsplatser inom alla vuxenutbildningar. Fullt utbyggd handlar det om drygt 50 000 platser. Kunskapslyftet återkommer i alla regeringens budgetar. 

8. ”Antalet högskoleplatser ökas i hela landet.”

UPPFYLLT. Se ovan om kunskapslyftet

9. ”Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred, gemensam kunskapsbas, innehålla minst ett estetiskt ämne och ge behörighet till högre utbildning.”

PÅ GÅNG. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över högskolebehörighet. Alliansen sade tidigare nej till att alla utbildningar ska ge behörighet till högre utbildning. Men Moderaterna har svängt i frågan och nu finns det därmed majoritet i riksdagen.

10. ”Yrkesprogrammen ska göras om till yrkescollege i en nära samverkan med arbetsmarknadens parter och deras attraktivitet ska höjas.”

PÅ GÅNG. Men i sammanhanget är det bara småpengar som är avsatta, 5 miljoner kronor årligen. Inget tyder än på att söktrycket till yrkesprogrammen ökat, nedgången fortsätter. 

11. ”Kvaliteten i högskolan ska höjas. Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Unga forskares villkor ska förbättras. Forskning ska respekteras som den långsiktiga verksamhet det är och en ny forskningsproposition kommer därför att ha ett tioårigt perspektiv.”

PÅ GÅNG. För tidigt att säga något om de långsiktiga målen. Däremot har regeringen presenterat förslag för bättre villkor för unga forskare.

12. ”Andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt. Basanslagen för forskning prioriteras upp.”

PÅ GÅNG. Regeringen har presenterat ett långsiktigt mål om att det år 2030 ska rekryteras lika många kvinnliga som manliga professor. I övrigt för tidigt att säga något. 

13. "Överenskommelsen i friskolekommittén ligger fast. Men syftet med skolverksamhet ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation."

STOPP. Alliansen anser att överenskommelsen är bruten. Alliansen anser också att kommunerna får veto över etableringar av friskolor om Vänsterpartiets och regeringens planer realiseras. I nuläget saknas majoritet i riksdagen så det är osannolikt att det blir något av detta under denna mandatperiod. Samtidigt har dock Moderaterna ändrat sig något om friskolor och vill hindra dåliga friskolor från att plocka ut vinster. 

14. "En nationell strategi för kultur- och musikskolan tas fram."

PÅ GÅNG. Regeringen har tillsatt en utredning om detta. Utredningen ska vara klar 30 september í år.

15. "Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism."

PÅ GÅNG. Forum för levande historia och Skolverket har fått uppdrag av regeringen om detta.

16. "Kulturen och skapandet ska stärkas i skolan"

UPPFYLLT. Regeringen har ökat anslaget för detta i budgeten. 

Forrige artikel Problemkantat ärende beslutas fem i tolv Næste artikel Utredare: Elevhälsan avgörande för att minska frånvaro
  • Rapportera

    Pia Lebsund · Coach autism

    Vad gör ni för barn och vuxna med inlärningssvårighter och deras föräldrar?

    Något att fundera över till aktiva politiker gärna miljöpartister.Vad gör ni för att få tillbaka den svenska modellen?Vad gör ni för att ensamstående föräldrar ska kunna ha en bra standard och framförallt att deras barn med b la inlärningsproblem ska ha en bra skola med undervisning som gör att de kan läsa,skriva eller kommunicera på ett värdigt sätt efter avslutad grundskola, gymnasium och andra utbildningar inom särskolan? Vad gör ni för att kompensera de föräldrar som fått ta tjänstledigt för att undervisa och vårda sina barn under längre tid och avvarat sin lön, arbete och får sämre pension?Jag anser att vi som avstått från vår egen lön och.pension för att vi tvingats undervisa våra barn då skolan brustit i detta ska få en ersättning snarast.Vi är flera som har vuxna barn och fått fortfarande avstå av vår egen försörjning och pension för att de inte får en tillräcklig bra omvårdnad.anta att det är mist 5 % av befolkningen som har inlärningsproblem som lider lägg därtill deras föräldrar så är det fler procent som ska rösta .Krasst det kan räcka för att ta ut ett parti från makten. Jag vill snarast ha svar.

UHR om högskoleprovet: Det blir två prov till våren

UHR om högskoleprovet: Det blir två prov till våren

ANTAGNING. Att genomföra högskoleprovet under pandemin kräver tusentals fler lokaler och kostar 156 miljoner mer, enligt UHR. Därför ställs höstens prov in och till våren ska det bli två prov istället.