Nacka kan tänka sig dämpa smällen för friskolor

VINSTTAK. Utbildningsnämnden i Nacka kommun öppnar för att kunna reglera skolpengen, så förutsättningar för friskolorna blir bättre om vinsttaket går igenom i riksdagen. Medan Täby kommun ser att främst förskolorna kommer drabbas.

Regeringen och Vänsterpartiet förslag följer utredningen som föreslår ett vinsttak på sju procent av det operativa kapitalet plus statslåneräntan. Nu väntas en proposition läggas i mars. Men redan nu kommer reaktioner från kommunerna Täby och Nacka som har relativt många friskolor jämfört med andra kommuner. Camilla Ifvarsson (L) är ordförande i barn- och grundskolenämnden i Täby kommun och hon ser att förslaget ger konsekvenser för kommunen.

– Vi tror ju att det kommer försvåra för flera av friskolorna, men också för de fristående förskolorna, säger hon och berättar att friskolorna också sagt det i dialog med kommunen.

– Så vi tror att det kommer påverka oss negativt för kommunens del.

Login