Debatt

MP: Vi måste komma ihåg varför asylrätten finns

REPLIK. Att det tagits ett initiativ om Coalition of the willing välkomnar vi från Miljöpartiets sida. Asylrätten ska värnas genom samarbete med andra EU-länder och genom en ny, human skyddsgrund, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling. 

Permanenta uppehållstillstånd har varit grunden i Sverige, och med det finns tydliga fördelar, menar debattören. 
Permanenta uppehållstillstånd har varit grunden i Sverige, och med det finns tydliga fördelar, menar debattören. Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Rasmus Ling (MP)
Riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson

Sedan drygt tre år tillbaka har Sverige en tillfällig migrationslagstiftning. Den kom till efter hösten 2015, då 163 000 människor under samma år sökte asyl i Sverige. Lagen förlängdes i somras med två år, till sommaren 2021, och under tiden ska en kommitté arbeta fram hur regelverket ska se ut framöver.

En större översyn behövs

Det har från olika håll, senast från organisationer anslutna till Concord, kommit kritik på att den kommitté som sitter har kort tid på sig. Det är en kritik som är relevant.

Läs också

Den tidigare utlänningslagen skulle må bra av en större översyn, och det finns många frågor inom ramen för migrationsområdet som skulle tjäna på ett större helhetsgrepp. Som exempel kan nämnas hur rättssäkerheten ser ut och hur migrationsdomstolarna fungerar, samt hur förutsättningarna under etableringstiden skulle kunna förbättras för de som beviljas asyl.

Permanenta uppehållstillstånd

Det har från olika håll, senast från organisationer anslutna till Concord, kommit kritik på att den kommitté som sitter har kort tid på sig. Det är en kritik som är relevant.

Rasmus Ling, Miljöpartiet

Det kommittén har i uppdrag att utreda är i huvudsak frågor som berörs av den tillfälliga lagen. Miljöpartiets utgångspunkt är att den lagstiftning som ligger i botten på många sätt har fungerat väl, sina brister till trots.

Permanenta uppehållstillstånd har varit grunden i Sverige, och med det finns tydliga fördelar ur såväl integrationssynpunkt, som för den enskilde. Att kunna återförenas med sina familjer fyller samma syfte.

Ny human skyddsgrund

I januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna enades partierna om att den parlamentariska kommittén för framtidens migrationspolitik skulle tillsättas. Partierna enades också om att i kommittén gemensamt arbeta för en ny human skyddsgrund.

Det är något det finns ett stort behov av, inte minst sedan skyddsgrunden "övrigt skyddsbehövande" tagits bort, tillsammans med "särskilda skäl för barn".

Koalition kan ge positiv effekt 

Arbetet för att EU ska hantera migrationsfrågan bättre och mer solidariskt är oerhört viktigt, och får inte avstanna. Det har varit starka låsningar mellan EU-länderna i frågan de senaste åren, men det kan heller inte vara ett skäl för Sverige och andra att inte göra vad vi kan för att förbättra situationen.

Att det tagits ett initiativ om Coalition of the willing välkomnar vi från Miljöpartiets sida. Det är stora medlemsländer som tagit initiativet, vilket borgar för att det kan ge en positiv effekt även om det fortfarande finns länder som inte vill dela på ansvaret.

Fler än någonsin på flykt

Migrationsfrågan är en av vår tids stora frågor. Fler än någonsin är på flykt, och mycket talar för att det kommer vara så lång tid framöver. Det på grund av bestående konflikter och klimatförändringar, men också mer positiva aspekter som att fler har råd och möjlighet att söka arbeta i andra länder, som ett resultat av ökat välstånd.

Därför är också frågor om arbetskraftsinvandring viktiga, även om det är, och ska vara, skilt från asylpolitiken.

Demokratiska länder behöver hjälpas åt 

Asylrätten ifrågasätts i flera länder, även av partier i Sverige. Vi måste komma ihåg varför den finns, för att människor i behov av en fristad ska kunna få det utan att riskera förföljelse, eller sina liv.

När flyktbehovet är större, måste fredliga demokratiska länder hjälpas åt. Det är ett sådant land Sverige ska vara.  

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Concord: Vi måste ansluta oss till koalitionen 

Asylrätten ska värnas genom samarbete med andra EU-länder och genom en ny, human skyddsgrund. Den lagstiftning som ligger i botten för migrationspolitiken har trots allt fungerat väl, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling. 


Nämnda personer

Rasmus Ling

Gruppledare (MP), ledamot i partistyrelsen (MP)
studier i statsvetenskap och miljöekonomi (Lunds uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00