MP: Regeringen agerar för att öka kvaliteten hos SYV

REPLIK. Vi håller med LR om att en studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är viktigt. Det är därför Miljöpartiet och regeringen har vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder. Det skriver Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk. 

Annika Hirvonen Falk (MP)
Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Miljöpartiet tycker precis som Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, att studie- och yrkesvägledare fyller en mycket viktig roll i utbildningssystemet. 

För att 15-åringar ska kunna fatta välgrundade beslut när de väljer gymnasium måste alla skolor erbjuda kvalitativ studie- och yrkesvägledning från tidig ålder. Vi tycker inte att ett samtal i nian räcker. Tyvärr är det verkligheten för många av Sveriges elever. 

Regeringen agerar

Därför tillsatte Gustav Fridolin (MP) under sin tid som utbildningsminister 2017 en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen. 

I årets budget går regeringen vidare med utredningens förslag om ett utvecklat nationellt digitalt vägledningsverktyg. Övriga förslag bereds i regeringskansliet. Miljöpartiet tycker att det är viktigt att fortsätta utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Många faktorer

Det är utmanande att som niondeklassare ta beslut som kan vara avgörande för framtida karriär och arbetsliv. Inte minst när friskolereformen och det fria skolvalet har ökat valmöjligheterna, och skolorna bedriver en allt mer aggressiv marknadsföring.

Många faktorer utöver elevens intressen, ambitioner och drömmar påverkar valet. Betygspoäng, skolans läge och programutbud, kvaliteten på undervisningen, utbildningens relevans på arbetsmarknaden och föräldrarnas synpunkter spelar in.

Mildra negativa konsekvenser

Tyvärr spelar också faktorer som inte är kopplade till undervisningens kvalitet roll, särskilt för elever med lägre betyg. Ett erbjudande om gratis dator eller surfplatta är något som kan locka till ett visst gymnasieval framför ett annat. En studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet skulle sannolikt mildra de negativa konsekvenserna av denna typ av marknadsföring och göra att fler elever hittade rätt från början. 

Förebygga ojämlikhet

En studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är också av central betydelse för att uppnå den feministiska regeringens mål om jämställd utbildning.

Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad och regeringen har därför bland annat satsat på fortbildning av studie- och yrkesvägledare kring hur man kan förebygga att ungas yrkesval begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Väl övervägda val

För Miljöpartiet är det viktigt att alla elever får möjligheten att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund, hemförhållanden och brist på kunskap ska inte styra elevens framtida yrkesbana.

Forrige artikel V: Höj anslagen för studenter med funktionsnedsättning V: Höj anslagen för studenter med funktionsnedsättning Næste artikel Lärarförbundet: Ministerns agerande äventyrar Sverige som kunskapsnation Lärarförbundet: Ministerns agerande äventyrar Sverige som kunskapsnation