MP-kommunalråd kritisk till Reepalus vinstmått

INTERVJU. Göteborg kan stärka likvärdigheten i skolan tack vare regeringens extra pengar. Däremot skulle Reepalus förslag om vinstbegränsningar få negativa följder för staden, menar Karin Pleijel (MP).

Karin Pleijel är skolkommunalråd i Göteborg. Kommunen styrs av S, V och MP. Men hon gillar inte allt som kommer från den rödgröna regeringen. Ett exempel är Ilmar Reepalus förslag om vinstbegräsningar i välfärden. Taket skulle vara en vinst på sju procent av det operativa kapitalet.

– Skulle det bli verklighet, vilket det inte verkar som med tanke på läget i riksdagen, tänker jag mig att det handlar om övergångsprocesser. Det är orimligt att tänka sig att nu stänger vi 20 procent av alla grundskolor i Göteborg. Det är ingen som vill det, säger Karin Pleijel till Altinget.

Hon är väldigt kritisk till formuleringen om vinstbegränsning på omsättningen.

Login