MP i utskottet: "Viktigast är inte att lansera olika idéer"

UTSKOTTET. Annika Hirvonen Falk är MP:s nya namn i utbildningspolitiken. Nu uppmanar hon utbildningsutskottet till samtal mellan partierna istället för debatt om varandras förslag.

Miljöpartiets tidigare ledamot i utbildningsutskottet, Elisabet Knutsson, kandiderade inte till valet i år. För att fylla partiets enda ledamotsplats har man tagit in justitieutskottets förre vice ordförande, Annika Hirvonen Falk. Hon gör sin andra mandatperiod i riksdagen och valde aktivt att byta utskott. 

– Det är i skolan som mycket av det förebyggande arbetet borde ske. Vi kan ha en väldigt väl fungerade lagstiftning vad det gäller brott och straff. Men att misslyckas med skolan är en av de faktorer som mest ökar risken att dras in i kriminalitet, säger hon till Altinget. 

– Det system vi har i dag gör att barn som föds i familjer med låg utbildningsbakgrund har sämre möjligheter att klara skolan, tillägger Hirvonen Falk. 

Login