Mörtvik får mer att bita i

VUXENUTBILDNING. Komvuxutredaren Roger Mörtvik får ytterligare uppdrag av regeringen och ska även titta på hur samverkan fungerar inom regionalt yrkesvux.

Den tidigare statssekreteraren på utbildningsdepartementet Roger Mörtvik får ytterligare uppdrag av regeringen inom sitt arbete med att utreda komvux. Sedan tidigare utreder Mörtvik bestämmelser för urval, betygsskala och högskoleförberedande examen. Andra delar är att se över särvuxelevernas möjlighet till behovsanpassad utbildning och undersöka om lärare inom vuxenutbildningen får den kompetensutveckling de behöver.

Nu har regeringen beslutat att ta hänsyn till ett riksdagsbeslut som anmodade regeringen att se om det går att förbättra tillgången på eftergymnasiala utbildningar för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Mörtvik ska även analysera hur samverkan fungerar inom regionalt yrkesvux. Regeringen menar att samverkan mellan kommunerna och mellan kommungruppen och andra aktörer, är viktigt bland annat för att få till ett brett utbud av yrkesutbildningar. Ett tredje nytt uppdrag för Mörtvik är att se om det finns yrkesutbildningar inom komvux och särvux som bör vara riksrekryterande.

Login