Moderaterna ifrågasätter regeringen mest

KONTROLLMAKTEN. Moderaterna är i särklass det parti som opponerar flitigast mot regeringens utbildningspolitik genom kontrollmakten, visar Altingets genomgång. En del i vår strategi, säger Erik Bengtzboe.

Rätten att ställa frågor är en viktig del av riksdagens arbete med att granska regeringen. Det är främst oppositionen som ställer frågorna.

Det finns tre sätt att ställa frågor på: muntligen, genom interpellationer och skriftligen.

Altingets sammanställning gäller de två senare, skriftliga frågor och interpellationer (Se fakta).

Login