Minskning av utländska studenter bekymrar ministern

INTERNATIONELLT. Ministern för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson (S) är bekymrad över att färre utländska studenter söker sig till svenska utbildningar. Avgifterna är en aspekt i det hela säger hon.

För fyra år sedan införde den borgerliga regeringen avgifter för studenter från länder utanför EU/EES. Avgifterna ska täcka universitetens och högskolornas kostnader. I praktiken innebär det en kostnad för studenten på omkring 100 000 per läsår för de billigare utbildningarna. För mer kostsamma yrkesutbildningar kan avgiften vara den dubbla.

Antalet sökande utländska studenter i Sverige halverades efter införandet av avgifter men har ökat något igen de senaste åren.

– Utländska studenter minskar kraftigt i Sverige. Vi behöver öka antalet och det jobbar vi med. Jag kan inte säga att vi ska avskaffa avgifterna. Men det är en aspekt på det hela, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, till Altinget.

Login