Ministerns Brysselbesök ska höja ungas språkkunskaper

MINISTERRÅD. EU-kommissionen vill att unga ska lära sig minst ett europeiskt språk förutom undervisningsspråket. Enligt utbildningsministern är detta också regeringens linje och förslaget ska gynna EU på lång sikt.

I veckan träffade utbildningsminister Anna Ekström (S) de övriga europeiska utbildnings- och ungdomsministrarna i Bryssel för att diskutera kvalitet och språkundervisning i förskola och barnomsorg inom EU.

För att höja kvaliteten i språkundervisningen och i grundskolans språkinlärning ska ministrarna anta en gemensam rekommendation för medlemsländernas räkning. Kommissionen vill öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna, men också höja europeiska ungdomars språkkunskaper. Målet är att unga ska lära sig minst ett språk utöver skolans undervisningsspråk. Samarbete mellan medlemsländer genom gemensam digital teknik och studier utomlands ska uppmuntras.

Altinget frågade utbildningsministern varför det är så viktigt att kvaliteten i språkundervisningen och i grundskolans språkinlärning höjs.

Login