Minister vill att finska ungdomar lär sig svenska

SPRÅK. Regeringen fortsätter ge bidrag till svenskundervisningen i finskspråkiga skolor.

– Svenskakunskaperna i Finland är mycket viktiga för det nordiska samarbetet. Regeringens förhoppning är att denna satsning kan bidra till ett mer sammanlänkat Norden, säger Kristina Persson (S), minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Projektet "Svenska nu" stöds av Svenska institutet och har fått statliga pengar från regeringen sedan 2013. Syftet med bidraget, som är på 120 000 euro (cirka 1,1 miljoner kronor), är att få finska ungdomar att tala svenska.

Login