Mindre pengar till lärarna

SKOLA. Med Alliansens budget blir det mindre över till lärarnas löner. Men det är liten skillnad totalt sett på hur mycket pengar som de två blocken vill satsa på utbildningsområdet nästa år. Utskottets utförande får Lena Hallengren (S) får i uppdrag att genomföra Alliansen budget.

Regeringens löften om lärarlöner gäller inte förrän 2016 och då blir skillnaderna mellan Alliansens och regeringens skolsatsningar större.

Det som kommer att prägla skolan under 2015 när Alliansens budget ska genomföras är en fortsatt utbyggnad av karriärtjänstreformen för att senast 2018 omfatta 22 000 tjänster. Alliansen vill därtill göra en särskild satsning på karriärtjänster i utanförskapsområden som innebär att lönetillägget fördubblas för förstelärartjänster till 10 000 kronor per månad.

Andra tydliga, och mer utskiljande satsningar, hos Alliansen är ett särskilt lågstadielyft. Det handlar om att Alliansen vill ge elever mer tid med skickliga lärare. Det är mindre klasser, ökad lärartäthet och fler speciallärare. Men detaljerna om hur det ska utformas bestäms utifrån lokala behov.

Alliansen föreslår även att mattelyftet och läslyftet förlängs.

I de borgerligas budget är det även mindre pengar till läxhjälp ute på skolorna. Men samtidigt kommer rut-bidragen för läxhjälp att vara kvar.

Enligt plan skulle utbildningsutskottet ha utgiftsområdet för skola klart (justerat) i dag torsdag. Men så blir det inte. Till följd av nederlaget för regeringens budget drar det ut på tiden. Talmannen och utskottsordföranden ska fastställa en ny plan för utskottens arbete. Denna plan ska vara klar i början av nästa vecka.

Forrige artikel Kommission ska ta sig an OECD:s råd Kommission ska ta sig an OECD:s råd Næste artikel Alliansens budgetseger ger betygsförlust Alliansens budgetseger ger betygsförlust