Miljonregn över praktiknära skolforskning

ANSLAG. I år delar Skolforskningsinstitutet ut 30,5 miljoner till åtta projekt inom skolnära forskning. Myndighetschefen Lena Adamson hoppas på ökade anslag från regeringen framöver och menar att institutets val av forskningsprojekt ger ett viktigt signalvärde.

122 ansökningar om forskningsbidrag har kommit in till Skolforskningsinstitutet i år. Av dem har 107 stycken uppfyllt de kriterier som satts upp. Ett forskningsprojekten som beviljas pengar ska vara relevant, bedrivas i skolmiljö och forskningsfrågorna ska tas fram i dialog med skolpersonal.

– Som hjärtspecialist har man inte så stor nytta av en avhandling om sjukhuset som organisation, även om det också behövs. Då vill man veta hur man opererar hjärtan bättre, det är den typen av forskning vi ska finansiera. Forskning som är behovsdriven och svarar mot de utmaningar och problem som skolans verksamma står inför i den dagliga verksamheten, säger direktören Lena Adamson till Altinget när hon under tisdagen presenterade vilka projekt som valts ut.

De 107 projekten har gallrats ner till till 21 stycken av en extern beredningsgrupp och vetenskapliga rådet har sedan valt ut åtta av dem som får dela på 30,5 miljoner kronor under tre år. Projekten har både en ämnesbredd, med forskningsfrågor som handlar om språkutveckling och lärande i klassrummet, animation och digitala verktyg i klassrummet och en åldersmässig spridning. Alla skolformer förutom vuxenutbildning finns representerade. 

Login