Fridolin: Nyanlända ska få bättre skolgång

INTEGRATION. Regeringen föreslår att kommunerna ska får mer pengar för att nyanlända ska kunna gå i skola. Dessutom ska SFI-undervisning förstärkas.

– Höjningen av skolschablonen är viktig utifrån den situation som vi befinner oss i, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Altinget.

Fridolin refererar till flyktingkrisen i Europa. Regeringen presenterade i förra veckan ett paket av åtgärder där den gemensamma nämnaren är snabbare etablering. 

Mer till kommunerna för nyanlända skolbarn

Därför föreslår regeringen att schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent. Regeringen anser att det innebär en ”väsentlig förbättring” av kommunernas förutsättningar att ordna ett bra mottagande för de asylsökande barnen.

Ersättningen kan sökas av de kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar undervisning i grundskola, gymnasieskola, förskoleklass eller förskola. För staten beräknas det öka kostnaderna med 393 miljoner kronor. Kostnaderna beror på hur många barn och ungdomar som förväntas komma till Sverige. Åren efter 2016 väntas mottagningen minska, vilket medför att även kostnaderna minskar.

Pengarna kommer att fördelas i den budget som presenteras den 21 september. Alla förslagen från regeringen för att snabba på etablering av nyanlända är förankrade hos Vänsterpartiet.

Sfi från dag ett

Regeringen vill också snabba på inlärning av svenska för vuxna nyanlända. Därför öronmärker man utbildningsplatser inom yrkesvux för sfi-elever. Målet är att människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Det handlar om drygt 4000 utbildningsplatser på yrkesvux nästa år.

Pengarna gör det möjligt för nyanlända att lära sig svenska från dag ett på anläggningsboende. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för det nästa år.

– Det är studieförbunden som får möjlighet att ge den undervisningen, sade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) på pressträffen där regeringens stimulanspaket för nyanlända presenterades.

Regeringen betonar även andra reformer som är på väg att genomföras eller som har genomförts som också ska stärka utbildningen för nyanlända.

Vid årsskiftet träder en lag i kraft som innebär att skolorna ska kartlägga nyanländas kunskaper för att kunna planera undervisningen bättre.  En del elever kan helt sakna skolbakgrund då de levt på flykt länge i fattiga områden. Andra kan ha bättre kunskaper i flera ämnen men sakna det svenska språket.

Forrige artikel Utbildningsutskottet kollar skolor i England Næste artikel Mer validering ska ta bort flaskhalsar på arbetsmarknaden Mer validering ska ta bort flaskhalsar på arbetsmarknaden