Malmö får mest pengar för mottagande av nyanlända barn

STATSBIDRAG. De åtta kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar sett till sitt totala elevunderlag får dela på 100 miljoner i statsbidrag från Skolverket. Mest får Malmö: 34,2 miljoner kronor. 

Pengarna som Skolverket delar ut under november månad ska stödja utbildningsverksamheter med stora behov och ska användas under verksamhetsåret 2017.

Pengarna ska enligt regeringsbeslut gå till de kommuner som mellan 2010 och 2014 ökat sin befolkning med minst 4,5 procent och som den 20 november 2015 tagit emot asylsökande barn och ungdomar motsvarande 4 procent av det totala antalet barn och ungdomar som var folkbokförda i kommunen den 31 december 2014. Beslutsunderlaget baseras på siffror från Migrationsverket respektive SKL och pengarna delas ut till kommunerna utan att de behövt ansöka om dem.

Storstadskommunerna får mest men även fyra mindre och medelstora kommuner får pengar. 

Login