M stuvar om – tre nya till utbildningsutskottet

OMMÖBLERING. M har gjort två rejäla omändringar i utskotten. En i mars och en i maj. Nu gör partiet om sin utskottsindelning på nytt. Tre nya ledamöter knyts nu till utbildningsutskottet.

I och med valet till Europaparlamentet så lämnar riksdagsledamöterna Tomas Tobé, Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn riksdagen. Då passar Moderaterna på att göra om utskottsuppdelningen – och det rejält.

Totalt är det 32 ledamöter som blir tilldelade nya utskott. Av dem är det tre nya suppleanter som flyttar över till utbildningsutskottet.

Nya moderata suppleanter i utbildningsutskottet blir Ulrika HeindorffJohan Hultberg och Ann-Britt Åsebol.

Login