M om hedersförtryck i skolan: "En uppgift för skolhuvudmannen"

KOMPETENS. Det råder delade meningar mellan partierna om vem som har ansvaret för att utbilda skolpersonal i hedersproblematik. Moderaterna anser att det är skolhuvudmännen ska utbilda om de ser behovet.

Sverigedemokraterna har tagit allmänna motionstiden i akt och lämnat in en motion om att skolpersonal ska utbildas i hedersproblematik. Den utbildningen ska finansieras och genomföras i statlig regi och vara runt 100 timmar lång. Sedan ska arbetsgivaren ta ställning om personalen på enheten ska gå utbildningen.  

Erik Bengtzboe, skolpolitisk talesperson för M, håller med om att skolpersonal bör kunna identifiera hedersrelaterade problem, eftersom de tillbringar så mycket tid med eleverna. 

– Men sen är det inte skolans roll att lösa världens alla problem. Det behövs kompetent personal som tar ansvar för det, säger han till Altinget. 

Login