LR: Skolvalet är Liberalernas blinda fläck

DEBATT. Om skolvalet ska ha fortsatt legitimitet måste det justeras så att det blir tillgängligt för alla på riktigt. Jag hoppas att Liberalerna nu förmår tänka nytt, skriver Åsa Fahlén. 

Åsa Fahlén
Förbundsordförande, Lärarnas riksförbund

När Liberalerna nu samlas till sitt landsmöte i Västerås så hoppas jag att man fattar beslut om att reformera skolvalet och göra det mer transparent och tillgängligt.

Varken fritt eller rättvist

Hittills har skolvalet varit Liberalernas blinda fläck. Så fort någon kritiserar skolvalet och dess utformning så tolkas det genast som att denne någon är emot fristående skolor.

Lärarnas riksförbund anser att fristående skolor har en viktig plats i det svenska skolsystemet. Men skolvalet måste vara, och upplevas som, transparent och rättvist.

I dag är det varken fritt eller rättvist att antagningen till vissa populära fristående skolor kräver att man ställer sitt barn i kö redan på BB för att ha en chans att komma in. Det utesluter många av de familjer som inte har så god koll på skolvalet, men även familjer som flyttar till en annan ort, har adopterat barn eller bara råkar ha fött barn sent på året.

Blandat elevunderlag

Ett rättvist skolval förutsätter nämligen att kötid som antagningsprincip avskaffas och ersätts med regler som är transparenta och som dessutom bidrar till att minska segregationen.

Det behövs också förändringar av regelverket för placeringen av elever. Huvudmän ska i större utsträckning kunna använda utvidgade upptagningsområden och andra urvalsgrunder som underlättar att så många skolor som möjligt får ett socialt blandat elevunderlag.

Resurseffektivt

Dessutom ska regelverket för friskolor och kommunala skolor vara så lika som möjligt. Detta behöver kombineras med en gemensam antagning till både kommunala och fristående skolor. Det underlättar för alla och garanterar rättssäkerheten. För att detta ska fungera krävs att staten inrättar regionala skolkontor som sköter denna uppgift.

En gemensam antagning är mer resurseffektivt, bidrar till enhetliga beslutsprocesser och ökar sannolikheten för att skollagens regler alltid följs. Det ska till exempel inte vara möjligt för skolor att undvika att ta emot elever som är resurskrävande.

Lika villkor

Jag hoppas att Liberalerna nu förmår tänka nytt. Möjligheten att önska vilken skola man helst vill gå i har kommit att bli en viktig del av det svenska skolsystemet, men om skolvalet ska kunna ha fortsatt legitimitet måste det justeras.

Lika villkor mellan kommunala och fristående skolor innebär att varje enskild skola ska stå öppen för alla elever att söka, även i praktiken. 

Forrige artikel "När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna" Næste artikel L-politiker: Reformera den dysfunktionella skolmarknaden L-politiker: Reformera den dysfunktionella skolmarknaden