Löfven tar till sig Björklunds förslag om mobilförbud i skolan

FÖRDJUPNING. Statsminister Stefan Löfven (S) tycker att skolor ska få ta ifrån elevernas mobiltelefoner i förebyggande syfte. Det är stort sett samma förslag som den förra regeringen med dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen presenterade för näsan ett år sedan.

Regeringen verkar sakta men säkert svänga i frågan om mobiltelefoner i skolan. Idag kan en lärare ta ifrån mobiltelefoner om det är störande för undervisningen. Men det duger inte, sade statsministern i en intervju i Sveriges radio i helgen.

– Redan i förebyggande syfte borde man ha den möjligheten

Socialdemokraternas partiledare har under ett par veckors tid tagit upp frågor om ordning och reda i skola. Socialdemokraterna kommenterar utspelet från statsministern i ett pressmeddelande med att ”regeringen gör stora investeringar i mindre klasser och fler speciallärare, skickligare lärare och en mer jämlik skola. Men om det ska kunna ge effekt måste såväl eleverna som deras föräldrar öka sitt fokus på skolarbetet.”

I intervjun sade Löfven eleverna behöver fokusera på lektionerna – inte distraheras av sina mobiler. Det är därför som mobiltelefoner inte ska användas på lektionstid.

Tar stöd av forskning

Statsministern hänvisar i intervjun till en forskningsstudie från London School of Economics som visar att elever som går i skolor där mobiltelefoner inte är tillåtna i klassrummen lär sig mer.

Tidigare har regeringen varit avvisande till liknande tankar. När den förra regeringen föreslog samma saker för knappt ett år sedan valde man att stoppa den utredning.

– Gustav Fridolin har fattat beslut att inte nu remittera rapporten då den inte innehåller konkreta lagförslag, svarade man i oktober förra året när Altinget undrade vad som hände med utredningen.  

Man sade då att denna typ av frågor kommer att tas upp av Skolkommissionen.

Detaljreglering

Både S och MP hade i olika sammanhang sagt att man sett det som detaljreglering att lagstifta om sådana frågor. I en intervju med Altinget i oktober förra året svarade Lena Hallengren som är ordförande i utbildningsutskottet på frågan om förbud mot mobiltelefoner och andra störande föremål som elever kan tänkas hålla på med.

– Lärare som är trygga i sin pedagogiska ledarroll skapar ett lugn i klassrummen. Det blir lite löjligt om vi politiker ska avgöra sådana saker, sade Hallengren.

Men därefter har det pö om pö kommit signaler om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser annorlunda på saken.

– Det tror jag att alla som går och sätter sig på ett möte eller en lektion i dag vet att mobilen kan vara ett fantastiskt arbetsredskap, men den kan också vara fantastiskt störande om man inte har gemensamma regler för hur och när och var den ska användas, sade Gustav Fridolin till Sveriges radio den 17 april.

Med statsministerns uttalande i helgen har regeringen svängt lite till i frågan.

Men båda statsministerns och utbildningsministerns uttalanden tar avstamp i en utredning som planeras på utbildningsdepartementet. Den ska titta brett på hur man använder tekniska hjälpmedel i skolan.  Än finns inga utredningsdirektiv klara. På utbildningsdepartementet säger man att utredningen ska tillsättas någon gång under 2015.

 

 

Forrige artikel Minskad mångfald med ökade krav Minskad mångfald med ökade krav Næste artikel Regeringen vill ha bedömningsstöd i årskurs ett
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.