LO-basen vill ha statlig skola

UTBILDNING. LO-ordförande Karl Petter Thorwaldsson vill att staten tar över huvudmannaskapet för skolan. Därmed går han ett steg längre än Socialdemokraterna som vill öka den statliga styrningen men behålla det kommunala huvudansvaret.

Frågan om skolans huvudmannaskap blir allt hetare. Allt fler talar sig varm för att staten ska ta ett ökat ansvar för skolan

Men hittills har de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna velat behålla det kommunala huvudmannaskapet.

Men inom Socialdemokraterna finns en del röster för ett kommunalt huvudmannaskap och trycket på partiledningen blir ännu större när LO:s högsta chef sätter ner foten i frågan.

I en ny bok skriver LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson: “Utbildningsminister Jan Björklund har rätt i en sak. Ett sätt att komma tillrätta med problemen är att förstatliga skolan. Vi behöver mer av styrning. Jag tror egentligen inte att han vill förstatliga skolan. Jag tror att han vill ha skolpengen hos staten. Om Björklund på allvar vill förstatliga skolan tycker jag att socialdemokratin ska söka en sådan uppgörelse. Jag tror att det behövs. Samtidigt vill jag se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse kring utbildningen i Sverige.“

Förutom Folkpartiet vill även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna flytta huvudansvaret till staten. Kristdemokraterna vill inte förstatliga skolan nu, men kan tänka sig att ompröva sin inställning om utvecklingen i skolan inte vänder.

Miljöpartiet vill ha delat ansvar mellan stat och kommun, men inte ett statligt huvudmannaskap. Det är ungefär samma linje som Socialdemokraterna drev under valrörelsen, att ha kvar kommunerna som huvudmän, men att statens inflytande ökar.

Moderaterna och Centern är emot ett förstatligande, men vill att staten på olika sätt och i varierande grad ska ta mer ansvar.

Forrige artikel Skolan vilar allt mer i statens famn Skolan vilar allt mer i statens famn Næste artikel Fler lärlingar på gymnasiet Fler lärlingar på gymnasiet