Debatt

LO-ekonom: Det krävs för att bryta Sveriges massarbetslöshet

DEBATT. Pandemin har fördjupat redan existerande problem på arbetsmarknaden och har även drivit fram nya utmaningar. Men det finns åtgärder och reformer som kan vända den negativa utvecklingen, skriver Torbjörn Hållö.

"Satsa på att låta yrkesskickliga arbetare som blir arbetslösa få stöd till att utbilda sig till yrkeslärare."
"Satsa på att låta yrkesskickliga arbetare som blir arbetslösa få stöd till att utbilda sig till yrkeslärare."Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Torbjörn Hållö
Ekonom, LO


I december 2020 var 456 453 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är den högsta decembersiffran sedan år 1997. 

Pandemin spär på

Sverige hade redan före pandemin en omfattande arbetslöshet. Majoriteten av de som var arbetslösa före pandemin var kortutbildade och/eller relativt nya i Sverige.

Våren 2020 växte antalet arbetslösa med 100 000 personer samtidigt som hundratusentals löntagare var korttidspermitterade. Majoriteten av de som drabbades av arbetslöshet under pandemin hade en relativt god anknytning till arbetsmarknaden.

Regler och rekommendationer som i praktiken stänger ner enskilda branscher måste mötas av offentliga ekonomiska stöd.

Under sommaren bromsades ökningstakten av arbetslösheten. Tyvärr har långtidsarbetslösheten fortsatt att stiga. De som var arbetslösa redan före pandemin har fått en ännu tuffare situation.

De senaste månaderna har en andra våg av smitta drabbat Sverige. Tecken finns att den ökade smittspridningen spär på arbetslöshetskrisen.

Krävs ekonomiska stöd

Under inledningen på pandemin våren 2020 drabbades stora delar av näringslivet av krisen. Nu under den andra vågen är krisen mer koncentrerad till de kontaktnära branscherna, till exempel restauranger och taxi. Sverige behöver under de kommande månaderna ha mer riktade, men samtidigt också mer generösa, stödåtgärder för att hantera den andra vågen.

Regler och rekommendationer som i praktiken stänger ner enskilda branscher måste mötas av offentliga ekonomiska stöd. Heltidspermittering bör införas för företag som är verksamma inom kontaktnära branscher. Målet måste vara att rädda både jobb och hälsa för de som är verksamma inom kontaktnära branscher.

Fördjupat problemen

Men även när pandemin förhoppningsvis börjar klinga av längre fram återstår stora utmaningar. Pandemin har fördjupat redan existerande problem på arbetsmarknaden. Men har också drivit fram nya utmaningar när strukturomvandlingen påskyndats med digitala möte och växande e-handel.

Tryck tillbaka arbetslösheten

Betydande offentliga resurser används för närvarande i krisbekämpningen. Men för att säkerställa en stark återhämtning behöver mer resurser tillföras under de kommande åren. Många saker behöver göras samtidigt för att trycka tillbaka arbetslösheten. LO har i en skrivelse till regeringen presenterat ett flertal krav på åtgärder. Låt mig nämna några exempel på åtgärder.

Värna jobben för arbetslösa i Sverige. I dag har Sverige ett av världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Det gör att invandring tillåts till typiska ingångsjobb utan brist, så som köksbiträden.

Av de som i dag är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar cirka 80 000 en avslutad gymnasieutbildning. Förbättra möjligheter för kortutbildade arbetslösa att delta i grundläggande utbildning. Koppla ersättningar till tydliga krav på deltagande i utbildningsinsatser.

Nödvändiga reformer

Den strukturomvandling som pandemin har påskyndat gör att många löntagare har eller kommer behöva byta yrke. Det krävs omfattande offentliga insatser för att underlätta omställning och yrkesväxling. Låt mig ge några exempel på reformer:

  • Fortsätt att utbilda fler yrkesarbetare till bristyrken med goda framtidsutsikter genom att satsa på yrkesvux, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildning.
  • Satsa på att låta yrkesskickliga arbetare som blir arbetslösa få stöd till att utbilda sig till yrkeslärare.
  • Inför bättre studiefinansieringsmöjligheter för vuxna att ta del av utbildningarna, både för yrkesverksamma och arbetslösa.
  • Stärk studie- och yrkesvägledningsinsatserna, gör dessa tillgängliga även för yrkesverksamma.
  • Ge Arbetsförmedlingen förutsättning att fokusera på sitt förmedlingsuppdrag. Ett starkt fokus måste finnas på att underlätta för löntagare att byta bransch.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00