Livets långa lärande i åtta nivåer

UTBILDNING. Regeringen vill införa en måttstock för livslångt lärande. Alla studier ska delas in i åtta olika nivåer. Syftet är att kunna jämföra kvalifikationer mellan EU-länderna.

Med kvalifikationer avses i detta sammanhang resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, examina, certifikat och diplom.

Måttstocken, eller den nationella referensramen, ska underlätta jämförelser nationellt och internationellt, vilket i sin tur ska ”förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande inom EU”, skriver regeringen i en proposition.

Jämförelsen ska innehålla åtta nivåer där varje nivå beskriver det resultat av lärande som är av betydelse för respektive nivå.

Login