Lärosätena stänger ner – undantag för vissa utbildningar

LÄROSÄTEN. Regeringens besked har fått lärosätena att ställa om till distansundervisning, men utbildningar såsom polisutbildningen går inte att läsa hemifrån. Därför görs nu undantag.

I tisdags rekommenderade regeringen samtliga svenska lärosäten att bedriva sin undervisning på distans med anledning av covid-19. Men alla utbildningar har inte möjlighet att helt övergå till digital undervisning.

Distans inte möjligt

Många lärosäten har utbildningar som kräver praktisk färdighetsträning. Karolinska institutet (KI), med medicinska utbildningar som kräver undervisning i lärosätets lokaler, har under onsdagen inte haft någon fysisk undervisning med anledning av de nya rekommendationerna. Men KI har som ambition att kunna genomföra all utbildning. Hur det ska gå till diskuteras fortfarande.

Poliserna exkluderas

Andra lärosäten med utbildningar som innefattar praktiska moment har valt att helt eller delvis exkludera dessa från rekommendationen om distansundervisning. Linnéuniversitetet har valt att fortgå med polisutbildningen.

– Vi har undantag för polisutbildningen som är en uppdragsutbildning från polismyndigheten. Studenterna är i slutskedet på utbildningen och polismyndigheten behöver få ut polisaspiranter. Därför genomför vi utbildningen enligt plan men med stor försiktighet, säger Niklas Ammert, vice rektor vid Linnéuniversitetet, till Altinget.

Linnéuniversitetet har även bett alla fakulteter att se över vilka moment som blir svåra att genomföra på distans, och om dessa i så fall kan senareläggas.

Största möjliga mån

Högskolan i Borås går över till distansundervisning i den mån som är möjligt, men med vissa undantag. Sjuksköterskeprogrammet och polisutbildningen är undantagen. De ser däremot över vilka moment som är möjligt att skjuta på och vilka som är nödvändiga att genomföras.

Även andra lärosäten, såsom Lund och Linköping universitet, har fortfarande viss undervisning förlagd i sina lokaler.

Andra mer strikta

Södertörns högskola, som också erbjuder polisutbildning, väljer däremot att inte exkludera denna. Ingen schemalagd utbildning sker i högskolans lokaler. De väljer att i stället skjuta på de praktiska momenten inom exempelvis polis- eller lärarutbildningen. När dessa moment kommer att genomföras är ännu oklart.

Malmö universitet har också valt att just nu avvakta med praktiska moment på universitetets polisutbildning, åtminstone under de kommande fyra veckorna. Vad som händer efter det är ännu inte klart.

Frågetecken kvarstår

Hur lärosätena fortsatt ska genomföra all sin utbildning och undervisning är ännu inte helt klarlagt. Många frågetecken kvarstår, och vad som händer framöver beror på hur situationen med coronaviruset utvecklar sig.

Lärosätena har i dagsläget mycket att fundera över och ta ställning till, och hur och när allt ska ske beror på läget och eventuella nya riktlinjer.

Göteborgs universitet har exempelvis sagt att de senast på torsdag nästa vecka, den 26 mars, ska ha ställt om till digital distansundervisning.

Forrige artikel Riksdagen ska klubba lag om att stänga skolorna Riksdagen ska klubba lag om att stänga skolorna Næste artikel Risk för att ny bastjänstgöring för läkare skjuts upp Risk för att ny bastjänstgöring för läkare skjuts upp