Lärarförbundet: Anställ permitterade lärare för att rädda skolorna

DEBATT. Lärares arbetsbelastning växer under coronakrisen. Skolornas huvudmän bör ta inspiration av vården och vädja om hjälp från alla legitimerade lärare som i dag arbetar utanför skolan. Det skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. 

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande, Lärarförbundet

Trots att en stor andel barn och elever är frånvarande i förskolor, fritidshem och skolor så växer arbetsbelastningen för lärarna under coronakrisen. Allt fler lärare är sjuka eller hemma för att de har eller precis har haft tecken på symtom, eller för att de behöver ta hand om egna barn med symtom. Det gör att lärare tvingas täcka upp för varandra samtidigt som de ansvarar för den ordinarie undervisningen.

Ohållbar arbetsbelastning

Många lärare förväntas dessutom ordna distanslösningar för de elever som är hemma men inte sjuka. Det sistnämnda borde ansvariga politiker, såväl nationellt som lokalt i kommunerna, sätta stopp för.

Begreppen närvaro och frånvaro kan inte vara flytande, utan det måste vara klart vilka elever som ska undervisas. Lärare kan inte undervisa både de elever som är i skolan och de som av olika anledningar är hemma, det ger en helt ohållbar arbetsbelastning.

Gör som sjukvården

Personalbortfallet är ett akut och växande problem för att kunna hålla verksamheten i gång. Skolans huvudmän bör vara lika aktiva som flera ansvariga huvudmän inom hälso- och sjukvården har varit. Dessa har vädjat om hjälp från alla dem som har en vårdutbildning, men som till exempel är pensionerade eller verksamma inom någon annan samhällssektor.

Läkarstudenter, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor har strömmat till i tusental när ett antal regioner har gått ut och informativt vädjat om extra personal.

Digital plattform

Skolans ansvariga huvudmän, inte minst kommunerna, borde agera på motsvarande sätt. Enklast vore om deras samarbetsorganisation Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog täten och samordnade en rekryteringsinsats i det här hårt pressade läget.

Förslagsvis sätter SKR upp en nationell digital plattform där det blir lätt för dem som är utbildade lärare att anmäla sig för tjänstgöring.

Permitterade lärare

Det finns runt 38 000 lärare som arbetar inom andra sektorer, varav många befinner sig inom näringslivet. Sannolikt har också flera av dessa nu permitterats. Där personalfrånvaron i förskola och skola är stor bör dessa permitterade legitimerade lärare, under permitteringen, kunna anställas i skolan och därmed stärka upp undervisningen.

Bistå huvudmännen

Även Skolverket borde hjälpa huvudmännen att få tag i lärare som kan rycka in. Myndigheten har register på alla legitimerade lärare och borde kunna göra en informationsinsats till dessa och kunna hjälpa till med matchningen.

Ansvaret för personalläget i skolor, fritidshem och skolor är självfallet huvudmännens. Men i den krissituation som nu råder är det naturligt att också Skolverket bistår huvudmännen – på motsvarande sätt som Socialstyrelsen under rådande omständigheter getts en mer framträdande roll i vissa frågor som regionerna normalt ansvarar för.

Helt bakvänt

Kommunerna som skolhuvudmän har hittills varit alldeles för passiva för att säkra personalbemanningen och i synnerhet mindre kommuner behöver nationellt stöd.

Märkligt nog har vissa huvudmän till och med omplacerat lärare och annan skolpersonal under pandemin. Detta trots att undervisningen fortfarande pågår och arbetsläget är ansträngt. Detta är naturligtvis helt bakvänt.

Så länge skolor och förskolor är öppna borde kommuner och fristående skolhuvudmän i stället aktivt leta efter personal bland de som har permitterats inom näringslivet – absolut inte dränera skolorna på personal och kompetens.

Ta vara på lärare

Vi lärare är beredda att ta ett stort ansvar under krisen, men vårt arbete blir allt tyngre. Många lärare behöver avlastning. De ansvariga måste sätta i gång och ta vara på alla de utbildade lärare som finns utanför skolan. Det är säkert många som gärna vill göra en extra insats i det här läget.

Forrige artikel Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen Næste artikel Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga