Lärare på friskolor är mer nöjda med sin arbetsplats

KORTNYTT. När det gäller arbetsmiljö, hjälp vid arbetsbelastning och ledningen är lärare vid friskolor mer nöjda än kommunalt anställda lärare, visar en undersökning.

Jobbhälsoindex är en undersökning som genomförs årligen med frågor om arbetsförhållanden, hälsa och motivation bland annat. I årets undersökning visar det sig att anställda i friskolor är mer nöjda än kommunalt anställda för villkoren på arbetsplatsen. Skillnaden är ännu större mellan kommunal och fristående om man endast tittar på personalgruppen lärare. Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan Svenskt Kvalitetsindex, Friskolornas riksförbund och Jobbhälsoindex Sverige.

Läs också: Friskolor i topp när det gäller glädjebetyg

Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, kommenterade rapporten så här:

Login