Lärarbrist ska minska genom att studenter tillåts vara lärare

LÄRARUTBILDNING. Regeringen vill starta försöksverksamhet där man kan studera och undervisa parallellt. Detta för att motverka lärarbrist i vissa ämnen.

Det rådet stor brist på lärare med behörighet att undervisa i vissa ämnen, bland andra biologi, fysik, kemi, teknik och moderna språk. Regeringen vill därför skapa alternativa vägar till läraryrket. Det finns flera högskoleutbildningar som ger ämneskunskaper som motsvarar de som krävs för att få undervisa i ett ämne i skolan.

Samtidigt råder det i ett antal ämnen brist på lärare med behörighet för den undervisning de bedriver. Regeringens vill därför attrahera och underlätta för den som har tillräckliga ämneskunskaper för undervisning i ett ämne att kunna byta yrke och bli lärare.

Personer med högskoleutbildning och ämneskunskaper som motsvarar de som krävs för behörighet, men som saknar övriga delar i lärarutbildningen och därmed inte är behöriga att bedriva undervisningen, kan idag gå en kompletterande pedagogisk utbildning för att få lärarbehörighet och legitimation.

Login