LAN och Skolinspektionen inte överens om hur lärare ska granskas

KORTNYTT. När Skolinspektionen vill dra in en lärares legitimation fattar Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) ett annat beslut i vart tredje fall. 

Sedan LAN bildades år 2012 har cirka 40 fall avgjorts hos dem. Vad som nu uppmärksammas från Lärarnas tidning är att LAN i var tredje fall ger ut mildare beslut än vad Skolinspektionen bedömer. Det handlar om fall där Skolinspektionen vill se att en lärare förlorar sin legitimation eller få en varning. 

Läs också: Sverige inte ensam om problem med rekrytering av lärare

Lärarnas tidning rapporterar att LAN-beslut ofta tas till lärarens förmån. LAN kritiserar samtidigt Skolinspektionens bedömningar för att ofta vara svepande och otydliga. I ett fall där en lärare föste ut en elev och Skolinspektionen ville begära ut en varning till läraren gjorde LAN en helt annan bedömning, och ställde sig på lärarens sida.

Login