Debatt

Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning

DEBATT. Regeringens förslag om ny bastjänstgöring, BT, har precis varit ute på remiss. Grundförslaget är bra även om vi som flera andra remissinstanser skickat in både synpunkter och invändningar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen, Sveriges läkarförbund. 

Sofia Rydberg Stale, Sveriges läkarförbund, skriver om regeringens förslag på bastjänstgöring för läkarutbildningen. 
Sofia Rydberg Stale, Sveriges läkarförbund, skriver om regeringens förslag på bastjänstgöring för läkarutbildningen. Foto: Sveriges läkarförbund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Sofia Rydgren Stale
Psykiater och ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen Sveriges läkarförbund

Nu är det viktigt att vi går från ord till handling och skapar ett sammanhållet system för läkares utbildning. Regeringens förslag om ny bastjänstgöring, BT, för läkare har precis varit ute på remiss och nu väntar vi spänt på att man återkommer med den proposition som regeringen aviserat ska läggas fram i juni. Grundförslaget är bra även om vi som flera andra remissinstanser skickat in både synpunkter och invändningar.

Flera steg i rätt riktning 

Läkarförbundet har under lång tid arbetat för att modernisera läkarutbildningen och nu verkar flera viktiga steg tas i rätt riktning. Grunden till förändringen läggs genom väl utarbetade examensmål för en ny sexårig läkarutbildning där examen ligger till grund för legitimation. Detta är den största förändringen av läkares utbildning sedan AT infördes på 1960-talet. I stunder av förändring kan man kosta på sig att tänka visionärt och våga drömma lite. Här följer Läkarförbundets drömmar och visioner kring läkares utbildning, från dag ett som student genom hela vårt yrkesverksamma liv.

Hög kvalitet säkerställs genom extern granskning

Drömmen är att ha ett system där varje individ uppmuntras och coachas till att nå sin fulla potential under varje utbildningssteg. Där grundutbildningen håller hög kvalitet och där antalet platser är dimensionerade utifrån både behov och lärosätenas förmåga att leverera en utbildning av högsta kvalitet. Den stora flaskhalsen i samband med AT är ett minne blott tack vare en mer flexibel och effektiv introduktion (läs BT) av läkare, oavsett utbildningsland, till svensk hälso- och sjukvård. En fortsatt hög kvalitet säkerställs genom en tydlig och väl genomarbetad föreskrift där det finns skall-krav på regelbunden extern granskning av utbildningskvaliteten. Den kunskap och de färdigheter vi har med oss från grundutbildningen förfinas och ligger till grund för en tydlig progression genom BT och ST. Högskoleförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för BT respektive ST reglerar lärandemål som tydligt bygger vidare på varandra och utgör stabila länkar i en utbildningskedja.

Ingen brist på läkare men brist på specialistkompetens

Sverige har ingen generell brist på läkare däremot en allvarlig brist inom vissa specialiteter och geografiska områden. Det måste vi skaffa oss mer kunskap om och tydligare analysera bakgrunden till.

För att säkerställa ett tydligt flöde genom utbildningskedjan och att kompetensförsörjningen av läkare säkras tar staten ett större ansvar genom att Socialstyrelsen och ST-rådet får i uppdrag att samordna dimensioneringen av både BT- och ST-tjänster. För att detta ska fungera i praktiken behövs bättre och mer detaljerad statistik, både vad gäller hur tillgång och framtida behov ser ut för varje specialitet, hur den geografiska spridningen ser ut och var i utbildningskedjan varje individ befinner sig. Har vi ingen tydlig karta av hur verkligheten ser ut idag är det svårt att fatta beslut om framtiden när det gäller dimensionering av platser både på grundutbildning, BT och ST. Sverige har ingen generell brist på läkare däremot en allvarlig brist inom vissa specialiteter och geografiska områden. Det måste vi skaffa oss mer kunskap om och tydligare analysera bakgrunden till.

Sämre möjligheter till fortbildning

Vägen till färdig specialist är både kostsam och lång. För att vi läkare ska kunna fortsätta prestera på toppen av vår förmåga måste vi ha ett system som säkerställer att vi får möjlighet till fortbildning så att vi håller oss uppdaterade och fortsätter att utveckla hälso- och sjukvården. Idag ser vi tyvärr att de investeringar som gjorts inte underhålls, utan läkare får sämre och sämre möjligheter till fortbildning. Det är ett effektivt sätt att spara sig fattig.

Fortbildning den svagaste länken

Läkarförbundets arbete med att reformera läkares utbildning ser nu ut att bära frukt i och med en legitimationsgrundande utbildning och bastjänstgöringen. Däremot kvarstår den svagaste länken i kedjan nämligen läkares möjligheter till regelbunden fortbildning. Tiden är nu inne för att reglera läkares fortbildning i föreskrift, för en patientsäker, effektiv och jämlik vård.

I den här versionen av debattartikeln har de två sista styckena ändrats efter första publicering.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00