Lagstiftning om barngrupper på partiets agenda

KORTNYTT. Högre maxtaxa ska finansiera mindre barngrupper i förskolan. Det presenterar Kristdemokraterna i ett nytt lagförslag för barn under tre år. 

Kristdemokraterna vill införa en lag om att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper i förskolan som är större än 12 barn. Paritet menar att man med ett tak för barngrupperna åstadkommer ökad lugn och ro för barnen och de minskade grupperna ger även bättre förutsättningar för förskolans pedagoger.

Läs också: Så vill regeringen minska klyftorna

Förslaget ska finansieras i en modell som bygger på högre maxtaxa och som i sin tur leder till ökade inkomster till kommunerna. I dag ligger taket för maxtaxan på 46 080, något som KD vill höja till 55 296. Höjningen innebär en avgiftshöjning med maximalt 276 kronor för det första barnen. Hushåll med inkomster under 46 080 ska inte beröras. 

Login