Lagändringar för skolans värld

LAGAR. Skärpta regler för de som anordnar yrkesutbildningar, fler får läsa på komvux och nya riktade statsbidrag för vuxenutbildning. Här är lagändringarna som börjar gälla för skolan i januari.

Det är främst yrkeshögskolan och kommunala vuxenutbildningar som berörs av de lagändringar som träder i kraft på utbildningsområdet under januari. Altinget listar vilka nedan, läs Altinget stora genomgång av nya lagar och skatter här.

Från och med första januari fick fler än tidigare rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå, då kravet på att man måste ha examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan togs bort i skollagen. Rätten till att delta i studier för att läsa in behörighet till en högskoleutbildning har ökat. 

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar vilka kurser inom komvux som en vuxen person har rätt att läsa, det ska handla om kurser som är vanliga som förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar.

Login