Långdraget besked om förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS. Konflikten mellan regeringen och oppositionen om det ska vara obligatorisk förskoleklass eller en ny etta står och stampar.  Enligt Camilla Waltersson Grönvall (M) förs inga politiska förhandlingar och en lösning verkar långt borta. 

Tannaz Edalat

Ett förslag som lades fram i grundskoleutredningen 2015 var att förskoleklassen som idag är frivillig skulle bli obligatorisk för samtliga sexåringar vilket skulle innebära att skolplikten inträder vid sex års ålder. Förskoleklassen skulle kvarstå som en egen skolform. Det var ett förslag som fick starkt stöd av skolans aktörer i remisstadiet och tanken var att förslagen ska införas till läsåret 2017/ 2018.

Men det blev en konfliktfråga mellan regeringen och oppositionen huruvida förskoleklassen skulle få finnas kvar, obligatorisk, så som grundskoleutredningen föreslog eller, som oppositionen ville ha det, med en ny etta och tioårig grundskola.

– Vi är överens om att alla sexåringar ska gå i skolan. Det som konflikten handlar om är huruvida en förskollärare, som ju är en akademiskt skolad expert på små barns lärande, ska vara behörig för sexåringar även i fortsättningen. Och det är den frågan som vi har kvar att lösa, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Altinget då.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00